SIA “Rēzeknes siltumtīkli” izsludinātā atklātā konkursa “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, id.Nr. RS 2022/02/AK, ar iepirkuma komisijas 2022.gada 27.oktobra lēmumu ir nolemts:

  • veikt precizējumus Nolikuma 13.4.3.punkta 1.apakšpunktā, izceļot tos ar sarkanu.
  • pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek pagarināts, t.i., paliek spēkā esošais – 14.11.2022. pl. 10.00.

Informējam, ka atklātā konkursa procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 , kur ir iegūstama pilna informācija par minētā lēmuma pieņemšanu.