SIA “Rēzeknes siltumtīkli” izsludinātā atklātā konkursa “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, id.Nr. RS 2022/02/AK, piedāvājumus ir iesnieguši 3 (trīs) pretendenti. Ar iepirkuma komisijas 2022.gada 29.novembra lēmumu pretendents PS “Binder Nord”, vienotais reģistrācijas numurs 40203217855, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2d, Rīga, LV-1079, ir atzīta par uzvarētāju un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Informējam, ka atklātā konkursa procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā Pasūtītāja pircēja profilā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15468 , kur ir iegūstama pilna informācija par iepirkumu un minētā lēmuma pieņemšanu.