SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkuma procedūra Jauna universāla ekskavatora – iekrāvēja iegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām” (ID Nr. RS 2023/02/ZI) ir noslēgusies ar rezultātu.

Iepirkuma procedūrā ir piedalījušies 3 pretendenti.

Informējam, ka rīkotās iepirkumu procedūras rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības SIA “INTRAC Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003227920, kuras piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasībām, atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Pēc iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem, SIA “INTRAC Latvija” piedāvājums ir ieguvis visaugstāko punktu skaitu – 95,66 punktus no maksimālā punktu skaita.

Iepirkuma līgumcena ir 96 126.00 EUR bez PVN, kurai kā daļējā iemaksa no kopējās iepirkuma līgumcenas tiek nodota SIA “Rēzeknes siltumtīkli” piederošā 2010.gada traktrortehnika CASE 695SR ar vērtību 31 000.00 EUR ar PVN.