AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji pabeiguši siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbus no siltumpunkta Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1.

Noslēgto līgumu ietvaros veikta 414 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, esošos cauruļvadus nomainot uz rūpnieciski ražotiem, izolētiem tērauda cauruļvadiem, pielietojot bezkanālu tehnoloģiju, kā arī tos aprīkojot ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietu.

Būvdarbi veikti projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” Nr. 4.3.1.0/17/A/014 ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Ziemeļu rajonā.

Kopējās projekta izmaksas samazinājušās un kopā sastāda 316 487,43 euro, veikto ieguldījumu rezultātā tiks paaugstināta siltumapgādes drošība un rekonstruētajos siltumtīklos par 593 MWh/gadā tiks samazināti siltuma zudumi.