SIA “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka cenu aptauja “Par projekta vadības pakalpojuma sniegšanu” (ID Nr. RS 2023/02/CA), ir noslēgusies bez rezultāta. Cenu aptaujā ir piedalījušies 2 pretendenti, kuri atteicās no piešķirtajām līguma slēgšanas tiesībām.