SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Par būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu” (ID Nr. RS 2023/01/CA) ir noslēgusies ar rezultātu. Cenu aptaujā ir piedalījušies 4 pretendenti.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi būvdarbu būvuzraudzības pakalpojuma līgumu ar SIA “Būves un būvsistēmas”, reģistrācijas Nr. 40003592660, kura atbilda visām kvalifikācijas prasībām, ar zemāko finanšu piedāvājumu – 35 000,00 EUR.