SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, tālrunis 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, paziņo, ka izsludinātajā cenu aptaujā  ir veikti grozījumi attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš no 2023.gada 24.aprīļa pulksten 10.00 ir pagarināts uz 2023.gada 26.aprīļa pulksten 10.00.

Līdz ar to Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2023.gada 26.aprīļa plkst.10:00.