SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2023.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/03/CA) ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 2 (divi) pretendenti.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi kokskaidu granulu piegādes līgumu laika periodam no 01.05.2023. – 31.05.2024.ar SIA “Akvarius”, reģistrācijas Nr. 40103031530, kurš atbilda visām kvalifikācijas prasībām, ar zemāko finanšu piedāvājumu EUR 244,00 par vienu tonnu ENplus A1 kokskaidu granulu.