SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēteRevidentu pakalpojumi SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024. gada pārskata revīzijai, ir noslēgusies.

Informējam, ka rīkotās tirgus izpētes rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr. 440003858822, kuras piedāvājums atbilst visiem izvirzītajiem nosacījumiem un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.