SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, paziņo par iepirkuma „AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē”, iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2020/01. pārtraukšanu.

Iepirkuma komisijas lēmums tiek pamatots ar iepirkuma Nolikuma 7.2. un 9.6. punktiem.