SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003215480, informē, ka cenu aptaujā “SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” ir noslēgusies ar rezultātu, cenu aptaujā piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti.

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptaujā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY”, reģistrācijas Nr. 40103840140, kā pretendentam ar atbilstošu kvalifikācijas apliecinājumu un nosacījumiem dalībai cenu aptaujā, iesniedzot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu 1. un 2. grupas objektu apdrošināšanai.