+

Informatīvs paziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” īstenojamo projektu “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”.

Log in with your credentials

Forgot your details?