SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēte “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”  ir noslēgusies ar rezultātu. Tirgus izpētē ir piedalījušies 5  pretendenti.

Informējam, ka rīkotās tirgus izpētes rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi enerģētiskās koksnes šķeldas piegādes laika periodam no 01.11.2022. – 30.04.2023. līgumu ar SIA “REDL”, reģistrācijas Nr. 40203312384, kura atbilda visām kvalifikācijas prasībām un ir ar zemāko finanšu piedāvājumu.