AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 8 (astoņi) pretendenti. Līguma slēgšanas tiesības sākotnēji tika piešķirtas SIA “ADLV”, reģistrācijas Nr. 41503046009, ar zemāko piedāvājuma cenu: 9,98 EUR par 1 saražoto MWh (bez PVN). SIA “ADLV” attiecās no līguma slēgšanas tiesībām, tāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piedāvātas pretendentam ar nākamo zemāko cenas piedāvājumu.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” rezultātā AS “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi koksnes šķeldas piegādes līgumu uz 6 mēnešiem ar cenu aptaujā piedāvāto otro zemāko finanšu piedāvājumu 11,35 EUR par 1 saražoto MWh (bez PVN) ar SIA “ERA-M”, reģistrācijas numurs 42403021436.