SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2024.-31.05.2025. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2024/02/CA) ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 8 (astoņi) pretendenti.

 

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgsi koksnes šķeldas piegādes līgumu laika periodam no 01.06.2024. līdz 31.05.2025. abās Cenu aptaujas daļās ar SIA “ERA-M”, reģistrācijas Nr. 42403021436, kuras piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītām piedāvājuma noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

1.daļai: Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde Centra rajona katlu mājas siltumenerģijas ražošanai (N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē)  – 24,5 EUR par 1 (vienu) saražoto MWh, bez PVN.

2.daļai: Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde Ziemeļu rajona katlu mājas siltumenerģijas ražošanai (Atbrīvošanas alejā 155A k-2, Rēzeknē) 25,5 EUR par 1 (vienu) saražoto MWh, bez PVN.