SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.06.2022.-31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”, ir noslēgusies ar rezultātu. Cenu aptaujā ir piedalījies 1  pretendents.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi enerģētiskās koksnes šķeldas piegādes laika periodam no 01.06.2022. – 31.05.2023. līgumu ar SIA “ERA-M”, reģistrācijas Nr. 42403021436, kura atbilda visām kvalifikācijas prasībām, ar finanšu piedāvājumu – 39,00 EUR/MWh.