SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.01.2024.-31.05.2024. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2023/06/CA), ir noslēgusies ar rezultātu. Cenu aptaujā ir piedalījušies 10 pretendenti, kur piedāvāto cenu amplitūda sastādīja no 22,10 EUR/MWh līdz 36,75 EUR/MWh.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības SIA “REDL”, reģistrācijas Nr. 40203312384, kura atbilda visām atlases un kvalifikācijas prasībām un ir ar zemāko finanšu piedāvājumu – 22,10 EUR/MWh.