Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus cenu aptaujā “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”, SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja tiek noslēgta bez rezultāta, sakarā ar to, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi sabiedrībai nav ekonomiski izdevīgi.