SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas pārbūve” ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījies 1 (viens) pretendents.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi Centra rajona katlu mājas automatizācijas vadības sistēmas pārbūves iepirkuma līgumu ar SIA ZRKF “GREIN+”, reģistrācijas Nr. 40103071957, kurš atbilda visām kvalifikācijas prasībām, ar  finanšu piedāvājumu 134 112,55  EUR (bez PVN).