AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēte “Dabasgāzes piegādei laika periodam no 01.05.2021.-30.04.2022. AS “Rēzeknes siltumtīkli” gazificētajiem objektiem”, ir noslēgusies. Pretendents ar zemāko piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – AS “Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr. 40003000642. Informējam, ka AS “Rēzeknes siltumtīkli” patur tiesības pārtraukt tirgus izpēti jebkurā stadijā līdz piegādes līguma noslēgšanai.