SIA “Rēzeknes siltumtīkli” aicina darbā  ENERGOPĀRVALDNIEKU (profesijas kods 2149 14)

Pretendenta prasības:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, enerģētikā, būvniecībā vai inženierzinātnēs;
 • Zināšanas par energopārvaldības jautājumiem un energoefektivitāti;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā un energoauditora sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, MS Office programmām), informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un/vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Precizitāte un spēja skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • Prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju, apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, izdarīt secinājumus;
 • Prasme veikt enerģētikas izmaksu ietekmējošo faktoru analīzi;
 • Prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteikta izpildes metodika, kuri ir saistīti ar tiešo pienākumu pildīšanu;
 • Labas komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, iniciatīva un pozitīva attieksme.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties katlu māju uzturēšanas darbu plānošanā un to vadīšanā;
 • Izstrādāt katlu māju darbības gada plānus;
 • Ieviest, pilnveidot klimatneitralitātes rīcības plānu, un uzraudzīt plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanu;
 • Piedalīties projektu sagatavošanā un īstenošanā, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu;
 • Tehnisko noteikumu izstrādāšana un izsniegšana;
 • Darbs ar Būvniecības informācijas sistēmu (BIS);
 • Apkopot, sagatavot un iesniegt nepieciešamās ikdienas un ikmēneša atskaites, pārskatus un statistikas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Kontrolēt siltumenerģijas ražošanas un patēriņa rādītājus, analizēt siltumavotu uzdoto režīmu izpildi, veikt datu uzskaiti, aprēķinus, monitoringu un analīzi;
 • Nodrošināt tehnisko dokumentāciju un izpilddokumentāciju izstrādi, pilnveidošanu un uzturēšanu;
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām;
 • Nodrošināt Energopārvaldības sistēmas standarta ISO:50001 uzturēšanu;
 • Uzturēt, pielāgot un aktualizēt dokumentāciju, kas saistīta ar uzņēmuma katlu mājās izmantojamā kurināmā biomasas ilgtspējas atbilstības pierādīšanu (atbilstība RED II direktīvai);
 • Izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu uzņēmumā, kas ļauj uzņēmumam optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus ar minimālu ietekmi uz vidi;
 • Plānot energosistēmu optimālu darba režīmu.

 

Mēs piedāvājam:

 • Darbu stabilā uzņēmumā un sociālās garantijas.
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties un paaugstināt savu kvalifikāciju.
 • Draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus.
 • Bruto darba alga no 1400 līdz 1700 EUR mēnesī.

Pieteikumus un CV lūgums sūtīt uz  info@rezeknessiltumtikli.lv līdz 28.06.2024.

Telefons uzziņām: 26611302

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) informējam, ka:

–      Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

–     Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601.

–     Papildus informācija norādīta https://rezeknessiltumtikli.lv/privatuma-politika/