Tirgus izpētē iesniegts 1 (viens) cenas piedāvājums. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” neapstiprina pretendenta izteikto dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumu laika periodam no 01.10.2022. – 31.10.2022., sakarā ar to, ka tas sabiedrībai nav ekonomiski izdevīgs.