SIA “Rēzeknes siltumtīkli” informē, ka tirgus izpēte “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam 01.12.2021.- 31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” ir noslēgusies bez rezultāta, sakarā ar to, ka neviens pretendents nav iesniedzis  cenas piedāvājumu.