SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēte “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām laika periodam no 01.08.2022.- 31.07.2023.”, ir noslēgusies. Pretendents ar visām kvalifikācijas prasībām un zemāko piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – akciju sabiedrība „Latvenergo” vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032949.