SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēte “Dabasgāzes piegādei laika periodiem 01.11.2022.-31.12.2022. un 01.11.2022. – 30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” gazificētajiem objektiem”, ir noslēgusies.

Pretendents ar piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības laika periodam no 01.11.2022.-30.04.2023. un ar kuru ir noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums – SIA “ELENGER”, reģistrācijas Nr. 40203080354.

Sīkāka informācija tirgus izpētē nav izpaužama saskaņā ar Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantu.