SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēte “Dabasgāzes piegādei laika periodam no 01.05.2022.-31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” gazificētajiem objektiem”, ir noslēgusies.

Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un ar kuru ir noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums – AS “Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr. 40003000642.