SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkuma procedūra “Jauna vai mazlietota frontālā riteņkrāvēja cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai iegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām” (identifikācijas Nr. RS 2024/02/ZI) ir noslēgusies. Iepirkuma procedūrā ir piedalījies 1 (viens) pretendents.

 

Informējam, ka rīkotās iepirkuma procedūras rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgsi līgumu ar AKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle, reģ.nr. 40103293000 par frontālā riteņkrāvēja piegādi. Pēc iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem, AKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāles piedāvājums ir ieguvis maksimālo punktu skaitu – 100 punktus.  Iepirkuma līgumcena ir 148 600.00 EUR bez PVN.