SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkuma procedūrā “Tirgus izpēte laika periodam no 01.11.2023.-31.05.2024. dabasgāzes piegādei SIA “Rēzeknes siltumtīkli” gazificētajiem objektiem”, ir noslēgusies.

Pretendents ar piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības laika periodam no 01.11.2023.-31.05.2024. un ar kuru ir noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums – SIA “ELENGER”, reģistrācijas Nr. 40203080354.

Sīkāka informācija tirgus izpētē nav izpaužama saskaņā ar Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantu un 6.panta pirmo daļu.