SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.06.2024.-31.05.2025. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2024/03/CA) ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 4 (četri) pretendenti.

 

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgsi kokskaidu granulu piegādes līgumu laika periodam no 01.06.2024. līdz 31.05.2025. ar SIA “Akvarius”, reģistrācijas Nr. 40103031530, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām piedāvājuma noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu – EUR 183,00 par 1 (vienu) tonnu ENplus A1 kokskaidu granulu piegādi.