SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003215480, informē, ka cenu aptaujā “SIA “Rēzeknes siltumtīkli” kustamā un nekustamā īpašuma apdrošināšana”, ID Nr. RS 2023/05/CA, piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti.

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptaujā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, kā pretendentam ar atbilstošu kvalifikācijas apliecinājumu un nosacījumiem dalībai cenu aptaujā, kurš piedāvāja zemāko cenas piedāvājumu.