AS “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003215480, paziņo – Cenu aptaujā par nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, kā pretendentam ar atbilstošu kvalifikācijas apliecinājumu un nosacījumiem dalībai cenu aptaujā, kurš piedāvāja zemāko pakalpojuma cenu par visu cenu aptaujas apjomu.