SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījies 1 (viens) pretendents.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi kokskaidu granulu piegādes līgumu ar SIA “AKVARIUS”, reģistrācijas numurs 40103031530, laika periodam no 01.01.2021. – 31.05.2021. ar piedāvāto finanšu piedāvājumu 118 EUR par 1 (vienu) tonnu piegādāto kokskaidu ENplus A2 granulu (bez PVN).