SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja aptaujā “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” (ID Nr. RS 2022/02/CA) ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 2 (divi) pretendenti.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi kokskaidu granulu piegādes līgumu laika periodam no 01.05.2022. – 30.04.2023. ar SIA “Akvarius”, reģistrācijas Nr. 40103031530, kurš atbilda visām kvalifikācijas prasībām, ar zemāko finanšu piedāvājumu EUR 292,00 par vienu tonnu ENplus A1 kokskaidu granulu.