Informējam, ka tirgus izpētes rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nav noslēgusi iepirkuma līgumu ar tirgus izpētes pretendentu.