SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpēte “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.03.2023. – 31.05.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” ir noslēgusies, tirgus izpētē ir piedalījušies 8  pretendenti.

Informējam, ka tirgus izpētes rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” nav noslēgusi iepirkuma līgumu ar tirgus izpētes pretendentu.