SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka tirgus izpētePelnu/kaļķošanas materiālu izvešanas/utilizācijas iespējas, ir noslēgusies.

Tirgus izpētē piedalījās un savu piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents.

Informējam, ka rīkotās tirgus izpētes rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības SIA “VLAKON”, reģistrācijas Nr. 42403008866, kuras izteiktais piedāvājums Sabiedrībai ir pieņemams un saimnieciski izdevīgs.