SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2022. gada 14.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa  palielinājums(%)
Ražošanas tarifs, EUR/MWh 30,20 59,10 95,70%
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh 12,05 36,71 204,65%
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh 0,52 0,85 63,46%
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh 0,03 0,00 -100%
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh 42,80 96,66 125,84%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.maiju un būtu spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  lietotājam nodotās siltumenerģijas apjomu izmaiņām un izmaksu izmaiņām.

 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas gala tarifa projektu lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt             SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.