AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, sakarā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma nolikumā, kas pieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli, izbeidz iepirkuma procedūru „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā”, Id. Nr. RS 2017/01.