AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā”, ID Nr. RS 2017/04, ar iepirkuma komisijas 2017.gada 12.jūlija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena 260 823,56 EUR bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).