AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”, ir noslēgusies. Pretendents ar visām kvalifikācijas prasībām un zemāko piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – AS “Latvenergo”, reģistrācijas Nr. 40003032949.

 

19.03.2020.

Cenu aptauja ir pārtraukta!!!

 

Informējam, ka saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma 6.4 punktu, kurš paredz, ka Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma noslēgšanai, AS “Rēzeknes siltumtīkli” pārtrauc cenu aptauju.