AS “Rēzeknes siltumtīkli” informē, ka cenu aptauja būvdarbiem – asfalta seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā saskaņā ar būvprojektu “Seguma atjaunošana Lubānas ielas posmā no Dzelzceļnieku ielas līdz GĪKS “Auto Ausma” garāžām, Rēzeknē” ir noslēgusies. Pretendents ar visām kvalifikācijas prasībām un zemāko piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu – SIA “Siltumserviss”, pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena EUR 77 451,01 bez PVN.