AS “Rēzeknes siltumtīkli” informē – sakarā ar to, ka cenu aptaujas “Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām” daļa pretendentu izteiktos piedāvājumus iesniedza, nenoformējot tos atbilstoši cenu aptaujas nolikuma prasībām, pārējie piedāvājumi – nav ekonomiski izdevīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli”, cenu aptauja tiek noslēgta bez rezultāta.