AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Elektroenerģijas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” vajadzībām”, ir noslēgusies. Pretendents ar visām kvalifikācijas prasībām un zemāko piedāvāto cenu, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – SIA “Enefit”, reģistrācijas Nr. 40003824046.