SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka cenu aptauja “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.06.2021.-31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai” ir noslēgusies. Cenu aptaujā ir piedalījušies 2 (divi) pretendenti.

Informējam, ka rīkotās cenu aptaujas rezultātā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir noslēgusi kokskaidu granulu piegādes līgumu laika periodam no 01.06.2021. – 31.05.2022. ar SIA “HAG”, reģistrācijas Nr. 50002054781, kurš atbilda visām kvalifikācijas prasībām, ar zemāko finanšu piedāvājumu 106,09  EUR par 1 (vienu) tonnu piegādāto kokskaidu ENplus A2 granulu (bez PVN).