Apsaimniekotāju tālruņu Nr. pa kuriem jāzvana avārijas gadījumā:

 

SIA “Rēzeknes namsaimnieks”- 64639000

SIA “Latgales  namu apsaimniekotājs” – 29951119

SIA “SAR projekti” – 26628821

SIA dzīvokļu pārvalde “NAMS” – 29360482

SIA Dz.K.P “Lauku celtnieks”- 29402823