Veiktās un saņemtās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019.g.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2019.gadā ir veikusi iemaksas 472 174,12 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.

Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”

Nodokļa veids Samaksāts 2019.gadā
VSAOI 267 219,33
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120 077,64
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 278,28
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 20 059,84
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 712,45
Pievienotās vērtības nodoklis 17 544,35
Dabas resursu nodoklis 9 080,35
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 0,00
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 3 659,00
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 1 822,00
Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus (09173) 44,11
Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs 11 865,40
Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu 351,00
Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus (Meža iela 1B) 1 361,37
Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai 249,00
Valsts nodeva par tehnisko noteikumu saņemšanu Valsts vides dienestā katlu mājas būvniecībai Rēzeknē,Atbrīvošanas alejā 155A 50,00
Dividendes 13 800,00
KOPĀ: 472 174,12

 

Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.