Veiktās un saņemtās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018.g.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2018.gadā ir veikusi iemaksas 585 389,49 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.

Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”

Nodokļa veids Samaksāts 2018.gadā
VSAOI 259 877.16
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 118 819.99
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 20 432.50
Nekustamā īpašuma nodoklis 5 065.90
Pievienotās vērtības nodoklis 158 080.76
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 289.44
Dabas resursu nodoklis 8 459.84
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 2 779.00
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 1 678.00
Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu 324.60
Valsts nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs 9 429.30
Valsts nodeva par tehnisko noteikumu sagatavošanu 100.00
Valsts nodeva par statūtu grozīšanu 35.00
Valsts nodeva par pieteikuma par patiesā labuma guvēju reģistrācijai iesniegšanu 18.00
KOPĀ: 585 389.49

 

 

Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.