Veiktās un saņemtās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017.g.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2017.gadā ir veikusi iemaksas 631 576,33 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.

Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”

Nodokļa veids Samaksāts 2017.gadā
VSAOI 204 554.04
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 107 344.70
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 17 915.60
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 520.57
Pievienotās vērtības nodoklis 75 150.54
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 254.88
Dabas resursu nodoklis 9 243.09
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 3 272.00
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 1 794.60
Valsts nodeva par izmaiņām Uzņēmumu reģistrā 44.25
Valsts nodeva par zemes reālo sadali 4 355.74
Valsts nodeva par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” 58.70
Dividendes 139 403.62
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 63 664.00
KOPĀ: 631  576.33

 

 

Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.