AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/012 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā”