Klientu pieņemšanas laiki

Ievērojot Latvijas Republikā ieviestās  ārkārtējās situācijas ierobežojumus

 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

neveic klientu pieņemšanu!

 

 

Aicinām iedzīvotājus jautājumus risināt attālināti, zvanot uz sekojošiem telefona numuriem:

Aprēķini un skaitītāju rādījumi:                 64628026, 64628027,

Juridiska rakstura jautājumi:                      64628223, 64628025.

 

Vai izmantot sekojošus e-pastus:               abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

info@rezeknessiltumtikli.lv

Banku norēķinu konti

AS Swedbanka:
LV88HABA0551043338615

AS Luminor banka:
LV51RIKO0000082451224

AS SEB banka:
LV36UNLA0050013745006

AS Citadele:
LV97PARX0000824380004

Saziņai

Administrācija

+371 646 25133
info@rezeknessiltumtikli.lv

Abonentu daļa

+371 646 28026
abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

Avārijas gadījumā

Zvaniet savam apsaimniekotājam

Saraksts

Aktualitātes

Iepirkums „Siltumenerģiju un elektroenerģiju ģenerējošo iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”, Identifikācijas Nr. RS 2021/02/ZI.

Iepirkums „Siltumenerģiju un elektroenerģiju ģenerējošo iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē”, Identifikācijas Nr. RS 2021/01/ZI.

Cenu aptauja nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanai

Paziņojums par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu

Log in with your credentials

Forgot your details?