Klientu pieņemšanas laiki

Ievērojot Latvijas Republikā ieviestās  ārkārtējās situācijas ierobežojumus

 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

neveic klientu pieņemšanu!

 

 

Aicinām iedzīvotājus jautājumus risināt attālināti, zvanot uz sekojošiem telefona numuriem:

Aprēķini un skaitītāju rādījumi:                 64628026, 64628027,

Juridiska rakstura jautājumi:                      64628223, 64628025.

 

Vai izmantot sekojošus e-pastus:               abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

info@rezeknessiltumtikli.lv

Banku norēķinu konti

AS Swedbanka:
LV88HABA0551043338615

AS Luminor banka:
LV51RIKO0000082451224

AS SEB banka:
LV36UNLA0050013745006

AS Citadele:
LV97PARX0000824380004

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka no 2021.gada decembra tiks piemērota maksa par rēķinu apkalpošanu (t.i. rēķina apkalpošanas izmaksas) EUR 0,70 apmērā (ar PVN).

Plašāka informācija

Saziņai

Administrācija

+371 646 25133
info@rezeknessiltumtikli.lv

Abonentu daļa

+371 646 28026
abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

Avārijas gadījumā

Zvaniet savam apsaimniekotājam

Saraksts

Aktualitātes

Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Rēķinu apkalpošanas izmaksas

Tirgus izpēte “Enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde laika periodam no 01.12.2021.- 31.05.2022. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A K-2, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir ieguvusi ISO 50001:2018 sertifikātu